• 38
  • 15
  • 52
  • 12
  • 2
  • 68
  • 42
  • 40
  • 32
  • 57

Albanian Map

 

Links

 

 

Publications

 

Fish Restaurant

Produktet më të freskëta të peshkut, nga deti në ekspozitorin e Fish House!  Ky është lajtmotivi dhe sllogani që na udhëheq në aktivitetin tonë të përditshëm. Krijojmë për ju pjatat më unike me ingredientët më të fresktët, për t’ju ofruar një drekë ose darkë ashtu si e meritoni. Me shërbimin tonë cilësor dhe stafin e kualifikuar, zotohemi që do të kaloni momente të mrekullueshme.

 
The best of the sea, in the Fish House stage!
This is the leitmotif and slogan that guides us in our daily activities. We create for you the most unique dishes with the freshest ingredients, to provide a lunch or dinner as you deserve. With our service quality and qualified staff we pledge you will spend wonderful moments.

 

 

Contact

Rruga Ibrahim Rugova; Parku Rinia, Tirane, AL

Tel: 04 2 251 175; 04 2 251 179; 04 2 251 223

Fax 04 2 222 392; info@kompleksitaiwan.al

www.kompleksitaiwan.al

 

WebSite

www.kompleksitaiwan.al